ไร้สาย TAC-2 JOYSTICK

[AKI] มีจอยสติ๊ก TAC-2 ที่เสียหายที่เพิ่งขอทานสำหรับการใช้งานใหม่และการปรับปรุงที่ดีขึ้น เพราะมันเป็นเคเบิลทีวีที่เสีย [Aki] มีแนวคิดที่จะทำให้ไร้สาย เขาพัฒนาบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับเครื่องส่งสัญญาณรวมถึงตัวรับสัญญาณ แต่ละคนควบคุมโดย Attiny2313 เขาติดตั้งกับขั้วต่อสต็อกดังนั้นอาจเป็นไปได้แม้กระทั่งยังคงทำงานกับพลเรือจัตวา 64 เขายังไม่ได้รับการประเมินว่า

[ผ่าน Hack A Day Flickr Pool]