เครื่องแต่งกาย Daft Punk

[Derektroywest] ได้เผยแพร่รายละเอียดตามขั้นตอนโดยขั้นตอนการทำเครื่องแต่งกาย Punk Daft พวกเขาได้งานที่ยอดเยี่ยมรูปลักษณ์ทั่วไปนั้นน่าเชื่ออย่างยิ่ง พวกเขารวมถึงลิงก์ไปยังตำแหน่งที่จะได้รับแต่ละส่วนนอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาดึงออกมา หมวกกันน็อกได้รับอิทธิพลจากการสร้างหมวกกันน็อก Punk Punk Timelapse Daft อย่างที่คุณเห็นในวิดีโอพวกเขาไม่มี Visor ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจอแสดงผลอย่างไรก็ตามผลกระทบนั้นค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีหลายสี