การติดตามดวงตาผ่าน Impulse ไฟฟ้า

โดยทั่วไปเมื่อติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาเราใช้เทคนิคที่แตกต่างที่ต้องการเซ็นเซอร์ที่ถูกนำไปที่ดวงตาของตัวเอง วิธีนี้ค่อนข้างแตกต่างกันในการตรวจจับ “โอกาสทางไฟฟ้าของกระจกตา” เราไม่มีแนวคิดที่ว่าผลงานนี้เป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามมันดูค่อนข้างเจ๋ง

[ผ่านทางแฮ็คดัชนี]