Wiimote ควบคุมปืนขดลวด

[thecapacity] ส่งงาน iobridge ของเขาที่เขาควบคุมปืนคอยล์ด้วย wiimote ในการทำปืนคอยล์เขาแยกพัตเตอร์กอล์ฟที่มีการกลับมาเป็นทรงกลม ระบบที่จะส่งคืนทรงกลมเป็นทรงกระบอกโลหะที่เคลื่อนย้ายสนามแม่เหล็ก เขาเพิ่งเปลี่ยนทรงกระบอกด้วยโลหะขนาดเล็กขนาดเล็กเพื่อผลิตปืน คอมพิวเตอร์ของเขาตรวจสอบการปรับเปลี่ยนแกน Wiimotes เช่นเดียวกับส่งพวกเขาไปที่ iobridge ระบบอาจพบได้ทุกที่อย่างไรก็ตามหากไม่มีกล้องวิดีโออยู่บนนั้นเขาจะมีเวลาที่ยากลำบาก มีวิดีโอที่ทำงานหลังจากหยุดพัก