Pikachu Circuit Bent Goggles

แว่นตาที่ดูดีเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่แท้จริง ความกล้าของตุ๊กตา Pikachu ได้รับการสปิ๊ตและติดตั้งกับแว่นตา คอนโทรลเลอร์เป็นกล่องภายนอกที่ให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงทุกชนิดในระดับเสียงและตัวอย่าง คุณสามารถดูวิดีโอของมันหลังจากหยุดพัก เราไม่พบสิ่งนี้จริงๆที่จะเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยม แต่พบว่าการดูผู้ชายเป็นธรรมที่น่าขบขัน