Super Nintendo Clock

[Aaron] ส่งนาฬิกา Super Nintendo Sweet นี้ให้เราที่เขาสร้างขึ้น เมื่อเขาพบตัวเองด้วย SNES ที่แตกส้นเพื่อนจะท้าทายให้เขาออกไปทำนาฬิกา NES ก่อนหน้าของเขา เวลานี้จอแสดงผลจะอยู่ในตลับหมึกและถอดออกได้ การตั้งค่าเวลาที่ทำบนคอนโทรลเลอร์ SNES และดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดีพอ ๆ กับที่คุณเห็นในวิดีโอหลังจากหยุดพัก

ตอนนี้จอแสดงผลที่ถอดออกได้เขาต้องการสร้างจอแสดงผลที่แตกต่างกัน จอแสดงผลเลเซอร์ที่ฉายด้วยเลเซอร์ล่ะ?