Roomba กับ Dustpan Style Grasper

โปรดทราบว่า EL-E, หุ่นยนต์บริการที่จะดึงสิ่งที่คุณระบุด้วยเลเซอร์? ผู้สร้าง EL-E กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคอื่น ๆ ในการช่วยหุ่นยนต์ช่วย การคุมกำเนิดในปัจจุบันของพวกเขาคือ Irobot สร้างโดยทั่วไปโดยทั่วไปเป็นห้องโดยทั่วไปพร้อมมือจับที่ทำเอง แทนที่จะเป็นชุดประกอบอเนกประสงค์ที่ซับซ้อนพวกเขาทำสิ่งที่ทำงานกับหลักการเดียวกันกับที่ตูด มันมีลิ่มบาง ๆ รวมถึงแขนกวาดที่ผลิตภัณฑ์ตันลงบนมัน อย่างที่คุณเห็นในวิดีโอมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

[ขอบคุณเทรวิส]