Airsoft Hacking

[Barrett] ส่งในแฮ็คนี้เขาทำกับปืนอัดลม เขาใช้ “Tracer Rounds” หรือมีเม็ดอัดลมที่เร่าร้อนและเปล่งประกายเช่นเดียวกับที่พบว่าไม่มีวิธีการชาร์จไฟในเชิงพาณิชย์ด้วยแสง UV ก่อนที่จะถูกยิง เขาร้าวเปิดปืนพกของเขาเอากลไกความปลอดภัยรวมถึงการวาง UV LED ในสถานที่ ตอนนี้เมื่อเขาเปิดมันมันจะเรียกเก็บเม็ดเพื่อให้ดีเช่นเดียวกับความสดใส ถ้าเขาเล่นปืนตอนกลางคืนจะไม่ส่องแสงสีม่วงที่สดใสให้ตำแหน่งของเขา? ใช่เรารู้ว่าเขาอาจใช้ปืนพกนั้นเพื่อแสดงการปิดโหมด