หน้าจอส่วน RGB 7

[Markus] ค้นพบการขาดหน้าจอ LED 7 ส่วนที่อาจแสดง RGB เช่นเดียวกับแฮ็กเกอร์ทุกประเภทที่เขาพยายามรักษาสิ่งนี้ บริการที่เขาเกิดขึ้นคือการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจากร่างกายพลาสติกของจอแสดงผล จากนั้นเขาติดตั้งพื้นผิวใหม่ติดตั้งไฟ LED RGB ในสถานที่ที่เหมาะสม สิ่งนี้อาจจะยุ่งเล็กน้อยเช่นเดียวกับการปรับปรุงรอยเท้าในเลย์เอาต์นี้อย่างแน่นอน แต่อย่างที่คุณเห็นจากภาพถ่ายในเว็บไซต์ของเขาผลลัพธ์สุดท้ายค่อนข้างดี คุณสามารถเชื่ออะไรได้บ้าง