รถไฟต้อนรับสำหรับวันหยุด

[Eric] ถูกเรียกเก็บเงินกับงานของการตั้งค่ารถไฟเพื่อต้อนรับผู้คนบนระเบียง รถไฟอยู่ในครอบครัวเป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการปรับแต่งรถไฟเอง โชคดีที่มันมีพอร์ต IR เขาบันทึกสัญญาณ IR จากรีโมตและใช้เซ็นเซอร์ความดันที่บ้านเพื่อส่งสัญญาณรถไฟให้เริ่มต้น