STK500 เป็น ARDUINO

AVR STK500 เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนา AVR แบบดั้งเดิมของ Atmel สำหรับปีที่ผ่านมา เมื่อเร็ว ๆ นี้งานอดิเรกได้โอบกอด Arduino [Alessandro] ได้ตัดสินใจที่จะนำทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถใช้สภาพแวดล้อม ARDUINO กับ STK500 แตกต่างจาก Arduino มันมาพร้อมกับ 8 LEDs, สวิตช์ 8 สวิตช์แหล่งจ่ายไฟตัวแปรและการอ้างอิงแบบอะนาล็อกแบบแปรผัน มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับฮาร์ดแวร์ที่คุณอาจต้องกลับมาใช้บริการแล้ว