สีเทา Hoverman UHF Antenna

ด้วยการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจำนวนมากของคุณจะพบว่าตัวเองไม่เพียง แต่ต้องการกล่องแปลงใหม่ แต่เป็นเสาอากาศเช่นกัน เช่นเดียวกับทุกอย่างอื่นมีแผนการที่จะสร้างวิธีการสร้างของคุณเอง [วิลเลียม] ได้ผ่านความพยายามในการจัดทำเอกสารการออกแบบและการสร้างของรุ่นที่ทำอย่างดีมาก เขาใช้ PVC สำหรับกรอบและลวดตาข่ายหรือลวดไก่สะท้อนแสง งานที่ดี [วิลเลียม]